Вход за лекари

Тук лекар с право на достъп може да провери резултатите назначени от него изследвания

Вход за пациенти

Тук пациент с код за достъп може да провери резултатите от назначените му изследвания

Вход за партньори

Тук партньорски лечебни заведения могат да проверят резултатите от изпратени от тях изследвания